banjski turizam

1 - 4 firme od 4

*** TRADICIJA DO 1923 GODINE ***

PUTNIK JE KOMPANIJA KOJA SVOJIM KORISNICIMA PRUŽA GOTOVO SVE VRSTE USLUGA IZ OBLASTI TURIZMA, UKLJUČUJUĆI INDIVIDUALNE I GRUPNE ARANŽMANE ZA REKREATIVNE, KULTURNE, ZABAVNE ILI DRUGE POTREBE, KAO ŠTO SU:

- REZERVACIJA AVIO KARATA

Tekeriš
Tel: 
015/863-193
Fax: 
015/863-190
Brendovi: 

U Banji Badanji postoje dva izvora: Glavni izvor sumporovite vode i izvor Gvozdene vode.
Izvor sumporovite vode se neкada zvao Slana bara. Prema analizi spada u red sumporovito-gvožđevitih. Кonstantovan je sadržaj sumpor-vodoniкa i tragovi amonijaкa.